Wij zijn AVG-proof dus in onze praktijk wordt zorgvuldig met jouw medische persoonsgegevens omgegaan.

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met onze praktijk.

Klachtenregeling
Wij hopen op een mooie samenwerking, maar mocht u ontevreden zijn, is het belangrijk om uw klacht te bespreken met de behandelend logopedist. Als dit geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het klachtenloket paramedici. Klik op onderstaande link om te kijken welke stappen u kunt volgen om uw klacht bespreekbaar te maken.

Wij zijn vanuit de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) aangesloten bij de Klachten en geschillenregeling Paramedici. Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz.