logopedisten behandelen aandoeningen op het gebied van persoonlijke communicatie, stem, spraak, taal, gehoor en slikken.

Het woord logopedie komt van de Griekse woorden logos (woord) en paideia (pedagogie). Communicatie is een belangrijk sleutelwoord in de logopedie. Communicatie is erg belangrijk in het dagelijkse leven: je hebt het nodig om goed contact te kunnen maken met mensen, een boodschap door te geven, iets te verduidelijken, een vraag te stellen, enzovoort. Naast het produceren van taal en het spreken- het sturen van de boodschap-, speelt ook het ontvangen, dus het luisteren en begrijpen een belangrijke rol, want als een boodschap niet verstaan of begrepen wordt, kan er miscommunicatie ontstaan.

Kijk hieronder wat logopedie inhoudt: